Wynajem sprzętu video to nasza poboczna działalność, dzielimy się naszym sprzętem filmowym, kiedy nie jest w użyciu – mamy na stanie aparaty, kamery, światła, stabilizatory, audio. Ze względu na kilka zapytań w miesiącu zaznaczamy, że sprzęt nie jest na sprzedaż, oferujemy wynajem dobowy.

Odbiór: Warszawa (Mokotów Wierzbno). Proszę dzwonić, aby ustalić godzinę i miejsce odbioru.

Podane ceny są cenami za 1 dzień wynajmu sprzętu. Powyżej 5 dni oferujemy rabaty. Obowiązuje kaucja oraz regulamin wypożyczeń Streetvid Rental.

Regulamin wypożyczania sprzętu Streetvid Rental

 1. Dane firmowe Wynajmującego:
  Patryk Matela Nasielska 23/75 04-343 Warszawa NIP: 5422704424
 2. Wynajmujący zapewnia, że sprzęt wynajęty Najemcy jest kompletny i w pełni sprawny a Najemca to potwierdza.
 3. Podane ceny wynajmu sprzętu są cenami netto za jeden dzień. Wynajmujący wystawia fakturę VAT zw.
 4. Najemca deponuje 10-krotność ceny wynajmu jako kaucję.
 5. Kaucja jest płatna gotówką, przez PayPal lub Revolut oraz zwracana podczas zwrotu sprzętu po oględzinach sprzętu.
 6. W przypadku uszkodzenia, zgubienia lub zniszczenia sprzętu w okresie najmu Najemca pokrywa koszty naprawy, włącznie z diagnozą sprzętu oraz transportem do i z serwisu. Jeśli kwota kaucji nie wystarczy na pokrycie naprawy szkód, Wynajmujący zastrzega możliwość dochodzenia dalszych roszczeń.
 7. Kaucja jest zwracana Najemcy po zwrocie wynajmowanego sprzętu, bez odsetek. Kaucja stanowi zabezpieczenie zobowiązań Najemcy względem Wynajmującego, jakie mogą wynikać z realizacji niniejszej umowy.
 8. Najemca za najem sprzętu uiści opłatę określoną powyżej jako Całkowita kwota najmu. Opłata za wynajem będzie płatna przy odbiorze sprzętu na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego.
 9. Umowa zostaje zawarta na okres najmu określony powyżej z możliwością jej przedłużenia za zgodą Wynajmującego w formie pisemnej.
 10. Z chwilą rozwiązania umowy Najemca zobowiązany jest do zwrotu najmowanego sprzętu w stanie niepogorszonym poza stopień wynikający z normalnego zużycia najmowanego sprzętu. Zwrot sprzętu następuje bez odrębnego wezwania pod rygorem dochodzenia przez Wynajmującego od Najemcy zapłaty pełnej kwoty wartości sprzętu i dodatkowo zatrzymania pełnej kwoty kaucji.
 11. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Napisz o swoim pomyśle, a my umówimy spotkanie, zbadamy Twoje potrzeby i znajdziemy rozwiązanie.