Michał Górczyński, beatboxujący klarnecista, prezentuje koncepcję Edukacji Komponowanej. Filmowanie, montaż, napisy zgrane z obrazem. Wszystkie szczegóły na http://edukacjakomponowana.pl