Przykładowe animacje danych do zastosowania w filmach.

  1. tytuł
  2. animacje liczbowe
  3. animacje danych w słupkach
  4. dane podążające za ruchomym celem