Animacja wyjaśniająca projektu Czas Kryzysu, który kompleksowo pomaga marketingowo firmom zagubionym w internecie.

Rezultatem tego jest lepsze zrozumienie przez klientów zasad funkcjonowania firmy, produktu oraz łatwiejsze generowanie rekomendacji dla firmy, bo wiemy czym dokładnie ona się zajmuje.