Jeden z filmów eksperckich zrealizowanych z Waldemarem Dudkiem – prezesem wydawnictwa psychologicznego Eneteia i twórcą Stowarzyszenia Eranos. W tym cyklu filmów będziemy skupiali się na zagadnieniach związanych z psychologią przywództwa.