Animacja logo dostarczonego przez klienta. Materiał zrobiony w Adobe After Effects.
Muzyka z serwisów stock audio.