Jako streetvid.pl dołączyliśmy do BNI, ogólnoświatowej organizacji zrzeszającej aktywnych przedsiębiorców. Oto spotkanie naszej grupy BNI Benefit w Warszawie.