Animacja logo BTW – producenta maszyn przemysłowych.

Zgodnie z wytycznymi klienta animacja przybrała charakter minimalistyczny i czysty w przekazie.

Jako ciekawostkę zamieszczamy również jeden z pierwszych szkiców przy rozmowach z klientem, nieco bardziej rozbudowany. Szkic został odrzucony przez klienta ponieważ sugerował stare XIX-wieczne maszyny zamiast nowoczesnych, sterowanych komputerowo rozwiązań.